Eshop halina.sk bol zrušený.

Vrátenie tovaru alebo reklamácie posielajte poštou na adresu:
halina.sk
Ing. Robert Kianek
Komárňanská 167
947 01 Hurbanovo


Pre viac informácii môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0902 341 735